رنگین کمان بادکنک آرایی 2

رنگین کمان

نمونه ای از تم رنگین کمان را در مطالب قبلی معرفی کردیم . بادکنک آرایی رنگین کمان 2 کمی زیباتر و دارای تنوع بیشتری می باشد که یکنواختی و تکرار را از بین خواهد برد . بادکنک آرایی هر قدر خلاقانه تر اجرا شود به همان میزان از اثر گذاری بالاتری نیز برخوردار خواهد بود . انتخاب میزان باد هر بالون نیاز به تجربه بالایی دارد که فقط با تلاش بدست می آید . جزئیات طرح بادکنک آرایی رنگین کمان 2 در تصویر زیر به وضوح دیده می شود .

رنگین کمان