بادکنک آرایی لوکس و باکلاس

طرح بادکنک آرایی ازدواج

اگر بادکنک آرایی لوکس و جمع جور بادکنک آرایی تولد و ازدواج هستید حتما این را کامل بررسی کنید . ظرافت خاصی در این بادکنک آرایی مشهود هست که در نوع ستون ها دیده می شود . بادکنک های شیشه ای که در مرکز آرک قرار داد خود نیز چشم نواز است . رنگهای استفاده شده زرد و سفید است اما با هر رنگ دیگری بادکنک آرایی قابل اجراست .

طرح بادکنک آرایی ازدواج جدید