طرح بادکنک آرایی 4 ستون

بادکنک آرایی ستون

بادکنک آرایی معمولا دارای ستون هست اما این مدل 4 ستون رو در رو و دو طاق دارد که نوعی شکوه و اجلال را ایجاد می نماید . بادکنک های استفاده شده در الگو به رنگ سفید بوده و برای آنکه از یکنواخت خارج گردد تعداد برگ و شاخه سبز بر روی آن پخش می کنیم . این نوع کارهای بادکنک آرایی به دلیل هزینه و زمان اجرا اکثر به صورت طولانی مدت به نمایش گذاشته می شود مانند تالارها ، رستوران ها و ... .

بادکنک آرایی ستون