ویولت لاو در بادکنک آرایی

بادکنک قلب

بازهم طرح قلب اجرا شده به صورت بادکنک آرایی که مناسب زوج های جوان است ؛ این بادکنک آرایی از بادکنک های سفید که به شکل قلب به یکدیگر متصل شده اند و یک تور بنفش که در زمینه آن نصب گشته ایجاد کرده ایم . اندازه طرح های این چنینی قابل تغییر خواهد بود . علت نام گذاری ویولت به خاطر رنگ بنفش استفاده شده در بکگراند است .

بادکنک قلب