بادکنک آرایی جشن تولد یک دختر خانوم زیبا

جشن تولد شاینا خانوم با بادکنک آرایی سارین

بادکنک آرایی جشن تولد

بادکنک آرایی این تولد شبیه به تم کیتی است . بادکنک هایی که استفاده شد عبارتند از :

بادکنک قرمز ، صورتی و سفید

استفاده از پرچم های تولد